HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
67,501,718 lượt truy cập

Bộ máy của hệ thống chính trị sẽ tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

13/10/2017 | 08:38 GMT+7

Đó là kỳ vọng của nhiều người sau khi Hội nghị Trung ương 6 vừa kết thúc, trong đó Trung ương đã bàn bạc và thể hiện quyết tâm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phóng viên Báo Hậu Giang ghi nhận ý kiến đánh giá của một số cán bộ và người dân về vấn đề này.

Ông Lê Hồng Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Vị Thanh:

Phấn khởi trước quyết tâm của Đảng về tinh gọn bộ máy

- Hội nghị Trung ương 6 vừa qua đã bàn luận nhiều vấn đề rộng lớn, cơ bản, cấp bách liên quan đến sự phát triển của nước ta hiện nay, trong đó tôi tâm đắc nhất là Đảng ta đã bàn sâu vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ban Chấp hành Trung ương đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề này và yêu cầu trong thời gian tới, toàn hệ thống chính trị phải chủ động, tích cực vào cuộc, coi đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, được đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Trong đó, rà soát, quy định chặt chẽ hơn về biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức; chú ý quy định số lượng cấp phó tối đa của mỗi tổ chức phù hợp với đặc điểm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương; có chính sách phù hợp để giảm phạm vi, đối tượng bổ nhiệm cấp “hàm”. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn các đầu mối bên trong của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị theo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc; một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính, gắn với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; giảm tỷ lệ người phục vụ, nhất là khối văn phòng…

Tôi phấn khởi vì Trung ương thể hiện quyết tâm chính trị rất cao để đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thật ra chủ trương này được triển khai thực hiện nhiều năm qua nhưng kết quả đạt được chưa như mong muốn. Hy vọng, với quyết tâm và mục tiêu mà Hội nghị Trung ương 6 đặt ra sẽ là cơ sở giúp việc thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đạt được kết quả quan trọng.

Theo tôi, Đảng ta cần giải thể những tổ chức không cần thiết, hoạt động thiếu hiệu quả; sáp nhập những tổ chức có chức năng, nhiệm vụ giống nhau để giảm đầu mối, giúp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cần thực hiện tốt chủ trương tinh giản biên chế. Có như vậy mới giảm được đầu mối trong hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, qua đó để giảm chi thường xuyên và tăng chi cho đầu tư phát triển.

Ông Nguyễn Văn Tám, ở khu vực 7, phường IV, thành phố Vị Thanh:

Thực hiện quyết liệt mới có thể thành công

- Theo dõi diễn biến Hội nghị Trung ương 6 qua các phương tiện truyền thông, tôi rất mừng vì lần này Trung ương thể hiện rõ quyết tâm phải tinh gọn bộ máy công quyền các cấp. Chủ trương tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế được triển khai thực hiện bấy lâu nay nhưng thiếu hiệu quả, dẫn tới bộ máy công quyền ngày càng “phình ra”.

Cũng vì vậy mà ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn do chi thường xuyên quá lớn. Không ít cán bộ, công chức, viên chức dù hưởng lương Nhà nước nhưng làm việc không hiệu quả; một số cơ quan có chức năng, nhiệm vụ gần giống nhau nên trong hoạt động trùng lắp, một công việc mà nhiều cơ quan vào cuộc thực hiện gây ra lãng phí lớn.

Bản thân tôi nghĩ rằng, những cán bộ, công chức, viên chức không có đủ năng lực thì nên cho thôi việc để tuyển dụng những người trẻ có tài, có đạo đức tốt; cơ quan nào không cần thiết phải có hoặc có chức năng, nhiệm vụ giống nhau thì nên sáp nhập lại để giảm bớt đầu mối.

Quyết tâm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã có nhưng để thực hiện thành công thì cần một quá trình lâu dài và sự nghiên cứu cẩn trọng. Tôi cho rằng sự quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp là yếu tố rất quan trọng trong thực hiện chủ trương này. Nếu cứ hô hào mà không thực hiện quyết liệt thì đâu lại vào đấy…

Ông Lương Văn Trầu, ở ấp 4,   xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh:

Tinh gọn bộ máy là điều cần thiết

- Qua thông tin trên báo chí, tôi biết ngân sách nhà nước đang phải dành phần nhiều cho chi thường xuyên, dẫn tới chi cho đầu tư phát triển còn rất hạn chế. Thực tế đó rất đáng lo, khiến đất nước phát triển chậm. Nguyên nhân dẫn tới mức chi thường xuyên ở mức cao là do bộ máy của hệ thống chính trị cả nước đang quá cồng kềnh, trong khi một số cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức hoạt động kém hiệu quả. Cho nên tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị là điều cần thiết, phù hợp với thực tế hiện nay.

Nghe bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi thấy tâm đắc và cảm nhận được quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng ta trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chủ trương của Trung ương rất đúng đắn nhưng điều quan trọng là các địa phương cấp dưới có quyết tâm thực hiện hay không?

Theo tôi, công tác cán bộ cần phải được thực hiện chặt chẽ hơn nữa, nhất là ngăn chặn tình trạng cán bộ lãnh đạo bổ nhiệm, tuyển dụng người thân vào làm trong cơ quan, cho dù người được tuyển dụng, bổ nhiệm chưa chắc có đủ năng lực, trình độ để đáp ứng yêu cầu công việc.

Với những vấn đề được nhìn thẳng, bàn bạc kỹ lưỡng cùng quyết tâm chính trị cao, tôi kỳ vọng chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả sẽ được thực hiện tốt trong thời gian tới.

TRƯỜNG SƠN lược ghi

Viết bình luận mới