Nhiều địa phương đạt trên 50% chỉ tiêu hiến máu nhân đạo năm 2019

13/06/2019 | 08:24 GMT+7

(HG) - Điển hình như huyện Long Mỹ đạt hơn 61%, với 858 đơn vị máu; huyện Vị Thủy đạt gần 60%, với 980 đơn vị máu; thị xã Ngã Bảy đạt hơn 58%, với 552 đơn vị máu… Trong chỉ tiêu giao các huyện, thị, thành phố về hiến máu tình nguyện, huyện Phụng Hiệp được giao nhiều nhất với 3.111 đơn vị máu, huyện Châu Thành A được giao 1.656 đơn vị máu, còn huyện Vị Thủy được giao 1.637 đơn vị máu… Ít nhất trong các huyện, thị, thành phố là thị xã Ngã Bảy với 949 đơn vị máu. Tổng cộng 8 huyện, thị, thành phố được giao chỉ tiêu hơn 12.500 đơn vị máu và đến thời điểm này, các địa phương đã thực hiện được hơn 6.400 chỉ tiêu (số liệu này chưa tính một số đơn vị như Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, Đoàn bộ cấp huyện, một số trường trung cấp, đại học… trên địa bàn).

Những tháng đầu năm, Hậu Giang đạt hơn 55% chỉ tiêu hiến máu Trung ương giao.

Năm nay, chỉ tiêu Trung ương giao cho Hậu Giang trong hiến máu nhân đạo là 11.800 đơn vị máu, những năm trước tỉnh đều vượt chỉ tiêu được giao.

Tin, ảnh: H.N

Viết bình luận mới